Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vznikne-li mezi emitentem dluhopisů nabízených na premiumdata.cz (dále jen „Dluhopisy“) a investorem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Spotřebitel“), spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu Dluhopisů nebo výkonu práv a povinnosti z Dluhopisů, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČ: 000 20 869). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude emitent informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.