Archiv dluhopisů

Zde naleznete dokumenty k již ukončeným veřejným nabídkám dluhopisů společnosti

Dluhopis Premium Data Systems 8/22

Parametry:

 • Nominální hodnota: 50 000 Kč
 • Cena: 50 000 Kč + aktuální AÚV
 • Datum emise: 1. 10. 2020
 • Výnos: 8 % p. a.
 • Výplata úroku: měsíčně
 • Datum splatnosti: 31. 12. 2022

Dokumenty:

Dluhopis Premium Data Systems II 8/22

Parametry:

 • Nominální hodnota: 50 000 Kč
 • Cena: 50 000 Kč + aktuální AÚV
 • Datum emise: 1. 11. 2020
 • Výnos: 8 % p. a.
 • Výplata úroku: měsíčně
 • Datum splatnosti: 31. 12. 2022

Dokumenty:

Dluhopis PDSIII 8,00_22 CZK

Dluhopis Premium Data Systems III 8/22

Parametry:

 • Nominální hodnota: 50 000 Kč
 • Cena: 50 000 Kč + aktuální AÚV
 • Datum emise: 1. 12. 2020
 • Výnos: 8 % p. a.
 • Výplata úroku: měsíčně
 • Datum splatnosti: 31. 12. 2022

Dokumenty:

Upozornění k nabídce dluhopisů

Informace na webových stránkách jsou propagační sdělení Emitenta. Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli emisní podmínky dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.